MOTIVAČNÍ ROZHOVORY

„Od člověka k člověku nesmírná cesta…“ (S. K. Neumann)

Motivace

„Co je vaším hnacím motorem?“

Představa „hnacího motoru“ celkem dobře zachycuje některé základní aspekty motivace: přeměňuje energii paliva na energii, která nás pohání, dává směr a sílu našemu chování. Tím palivem jsou emoce, spojené s hodnotami a potřebami, které máme. A samozřejmě – jsou určité podmínky, ve kterých takový motor funguje dobře, a podmínky či situace, kdy se zadrhává. Cílem práce s motivací je pomoci lidem vidět a prožít smysl nějakého chování, propojit jej s hodnotami, potřebami či cíli (či přesněji: s emocemi, které jsou jejich součástí) a zároveň vytvářet takové podmínky, ve kterých je to možné.

Základní teorií motivace, ze které vycházíme, je Self-Determination theory autorů R. M. Ryana a E. L. Deciho. Staví na třech základních lidských potřebách: autonomii, bytí ve vztazích (relatedness) a kompetenci. Ty vytvářejí základní a nezbytný rámec pro lidský růst, integritu a duševní pohodu, a tím i rámec pro práci s motivací. Konkrétní sadu nástrojů a popis podmínek a procesů práce s motivací a změnou poskytují motivační rozhovory, metoda, které především jsou věnovány tyto stránky.

Motivační rozhovory

jsou terapeutickým a komunikačním přístupem zaměřeným na podporu vnitřní motivace lidí při změně chování. Metoda má klinicky ověřenou účinnost a využívá se v oblasti sociální, zdravotnické, pedagogické, v soudnictví, ve firmách i jinde – např. v práci se závislými na drogách či alkoholu, s lidmi s poruchami příjmu potravy, při odvykání kouření, změně životosprávy, v probační službě, v práci s mladistvými nebo při změnách v organizacích.

Motivační rozhovory vycházejí z přístupu zaměřeného na klienta (C. Rogers) a zaměřují se na zkoumání a řešení ambivalence související s procesy změny a rozhodování. Motivace je vnímána jako proměnlivá charakteristika, významně ovlivnitelná pracovníkem jak v pozitivním, tak v negativním směru. Předpokladem k úspěšné práci s motivací je schopnost empatického naslouchání, porozumění vnitřním motivačním silám klienta, podpora jeho vlastních schopností a respekt k jeho autonomii zároveň s jasným zaměřením společné práce a vědomím cíle.

Mo-gen

Staying human in the whirl of technologies.

Před nějakou dobou jsem vedl rozhovor o tom, jak učit umělou inteligenci komunikovat – tak, aby se mohla stát „partnerem“ např. pro osamělé seniory, mladé lidi, kteří pochybují o smyslu života, a komukoli dalšímu v obdobných náročných situacích. Jsem přesvědčený, že umělá inteligence nemusí nějak zvlášť dobře mluvit a dokonce ani nemusí využívat všechny dostupné informace. Ale musí umět naslouchat.

Mo-gen je projekt, jak nacházet a vytvářet prostor pro to, co je hluboce lidské, tam, kde tento prostor chybí nebo ubývá ve prospěch technologií a technicistního přístupu k lidem – v organizacích při vedení lidí, ve školství a zdravotnictví, v masové komunikaci a třeba i při vývoji technologií. Pojďme společně objevovat, jak mohou poznatky o podstatě lidské komunikace a motivace pomoci vytvářet příznivější a efektivnější prostředí ve vaší firmě, organizaci, straně, či projektu. Máte-li zájem o spolupráci, napište na info@motivacnirozhovory.cz.

info@motivacnirozhovory.cz