O motivačních rozhovorech

Literatura

Knihy v češtině

Soukup J: Motivační rozhovory v praxi. Portál, 2014, 2020.

Rollnick S, Kaplan SG, Rutschman R: Motivační rozhovory ve škole. Portál, 2017.

Miller WR, Rollnick S: Motivační rozhovory. SCAN, 2003.

Kapitoly v knihách

Soukup J: Motivační rozhovory v léčbě poruch příjmu potravy. In: Papežová H a kol: Anorexie, bulimie a psychogenní přejídání. Interdisciplinární a transdiagnostický pohled. Mladá fronta, 2018.

Štefánková J, Lacigová S a kol: Motivace pacienta v diabetologické ambulanci. Mladá fronta, 2017.

Soukup J: Motivační rozhovory. In: Kalina K a kol: Klinická adiktologie. Grada, 2015.

Základní zahraniční publikace

Miller WR, Rollnick S: Motivational Interviewing, 3rd ed. Guilford, 2013.

Miller WR, Forcehimes AA, Zweben A: Treating Addiction: A Guide for Professionals, 2nd ed. Guilford, 2019.

Rollnick S, Miller WR, Butler CC: Motivational Interviewing in Health Care. Guilford, 2008 (připravuje se nové vydání)

Ryan RM, Deci EL: Self-Determination Theory. Guilford, 2017.

více na amazon.com, heslo Motivational Interviewing

Internetové zdroje

Více o zdrojích na internetu – viz Odkazy

Internetové zdroje (www stránky i videa) týkající se konkrétních oblastí najdete také v příslušné části rubriky Aplikační oblasti

Články

Přehled citací většiny výzkumných článků týkajících se motivačních rozhovorů najdete zde. Dobrým zdrojem je databáze National Library of Medicine (tzv. Pubmed), kde lze poměrně snadno dohledat, zda jsou články k dispozici i ve fulltextu – zde.

info@motivacnirozhovory.cz