Přeskočit menu

Motivační rozhovory

Motivační rozhovory jsou terapeutickým a komunikačním přístupem zaměřeným na podporu vnitřní motivace lidí při změně chování. Metoda má klinicky ověřenou účinnost a využívá se v oblasti sociální, zdravotnické, pedagogické, v soudnictví, ve firmách i jinde – např. v práci se závislými na drogách či alkoholu, s lidmi s poruchami příjmu potravy, při odvykání kouření, změně životosprávy, v probační službě, v práci s mladistvými nebo při změnách v organizacích.

… více o motivačních rozhovorech

Sdružení pro motivační rozhovory

Je volným sdružením fyzických osob, jehož cílem je prohlubovat a šířit dobrou praxi metody motivačních rozhovorů a informovanost o této metodě, především formou pořádání výcviků a seminářů, organizováním přednášek a konferencí, publikační činností a podporou spolupráce s dalšími subjekty. Internetové stránky by měly sloužit zájemcům o motivační rozhovory stejně tak jako absolventům výcviků a ostatním odborníkům jako zdroj informací, kontaktů a inspirace.

… více o sdružení MR

Vzdělávání

Sdružení nabízí standardní výcviky v motivačních rozhovorech, dále možnost připravit výcvik uzpůsobený potřebám konkrétní organizace, možnost ochutnávky či jen stručného představení motivačních rozhovorů formou prezentace. Dále nabízí možnost konzultací pro organizace i jednotlivce, supervizních setkání s účastníky výcviků a spolupráci na projektech.

… více o možnostech vzdělávávní

Aktuálně

Výcvik v motivačních rozhovorech, Praha

11.-13. května 2017
Ve dnech 11. – 13. 5. 2017 (čt – so) se v Praze koná úvodní část výcviku v motivačních rozhovorech pod vedením J. Soukupa.
Více zde…

Výcvik v motivačních rozhovorech, Brno

19.-21. května 2017
Ve dnech 19. – 21. 5. 2017 (pá – ne) se v Brně koná úvodní část výcviku v motivačních rozhovorech pod vedením J. Soukupa.
Více zde…

Výcvik v motivačních rozhovorech, Slovensko

november 2017
Nový běh výcviku v motivačních rozhovorech na Slovensku (v Trenčíně).
Více zde…

Motivační rozhovory v praxi - Portál, 2014

Hledáte literaturu k tématu motivačních rozhovorů? V nakladatelství Portál vyšla kniha J. Soukupa Motivační rozhovory v praxi. Více zde…

Proč odkládáme změnu?

Rozhovor s J. Soukupem na téma proč odkládáme změnu. Více zde…

Sdružení pro motivační rozhovory 2008
info@motivacnirozhovory.cz

Motivational interviewing