Naučte se motivační rozhovory

Otevřené kurzy

Zde uvedené kurzy/výcviky jsou otevřené všem zájemcům o motivační rozhovory. Jejich cílem je naučit účastníky vést motivační rozhovory v praxi s klienty či zaměstnanci, jsou tedy zaměřené především na ty, kdo pracují s lidmi, nebo se na takové povolání připravují. Součástí výcviku je porozumět podmínkám a principům práce s motivací, nacvičit základní i pokročilé techniky MR a dokázat poznat, jak se mi práce daří. Výcvik je zaměřen převážně na nácvik, reflexi vlastních zážitků a diskuse, teorie tvoří důležitou, ale časově méně rozsáhlou součást. Pro případné reference se prosím podívejte do oddílu Reference.

Výcvik v motivačních rozhovorech, Praha

Podrobnosti o výcviku zde budou uvedeny ihned, jakmile epidemiologická situace umožní konání vzdělávacích akcí naživo. Podrobné informace ke kurzu v Praze naleznete na letáku v pdf zde…

Výcvik v motivačních rozhovorech, Brno

Podrobnosti o výcviku zde budou uvedeny ihned, jakmile epidemiologická situace umožní konání vzdělávacích akcí naživo. Podrobné informace ke kurzu v Brně naleznete na letáku v pdf zde…

Výcvik v motivačních rozhovorech, Trenčín

Podrobnosti o výcviku zde budou uvedeny ihned, jakmile epidemiologická situace umožní konání vzdělávacích akcí naživo. Podrobné informace ke kurzu v Trenčíně naleznete na letáku v pdf zde…

Výcvik v motivačních rozhovorech pro vedoucí pracovníky

Podrobnosti o výcviku zde budou uvedeny ihned, jakmile epidemiologická situace umožní konání vzdělávacích akcí naživo. Podrobné informace ke kurzu pro vedoucí pracovníky naleznete na letáku v pdf zde…

Tento výcvik je složen ze dvou 2denních setkání a online úkolů a setkání v mezidobí. Nemá akreditaci MPSV a je určen primárně pro zájemce, kteří vedou týmy pracovníků v neziskových organizacích a ve firmách. Je zaměřen na metody motivačního managementu a jejich využití jak v práci s jednotlivci (motivace k novým pracovním úkolům, hledání smyslu práce, přijetí změn), tak se skupinami (spolupráce v týmu) a s celou organizací (příprava a provázení při organizačních změnách, nastavení firemní kultury aj.).

info@motivacnirozhovory.cz