Aplikační oblasti

Závislosti

První článek o motivačních rozhovorech

Když jsem se (J. Soukup) učil motivační rozhovory, Tommy Larkin, náš skvělý lektor z Dublinu, ex-user, říkal, že je přesvědčen, že kdyby existovaly motivační rozhovory, když on v osmdesátých letech procházel různými druhy léčby (resp. kdyby je pracovníci používali), že by drogy užíval kratší dobu, že by začal abstinovat dříve. William R. Miller poprvé nastínil principy motivačních rozhovorů v roce 1982 v článku, jehož originální, ještě na stroji psanou verzi, si můžete přečíst zde. Koncept tohoto nového přístupu vycházel především z jeho zkušeností z práce s lidmi závislými na alkoholu (co je v praxi účinné a co není), a ačkoli není postaven na teorii, odrážejí se v něm oba terapeutické směry, ve kterých se vyškolil – KBT a PCA (rogersovská psychoterapie). Uvedený manuskript vyšel v Bulletinu organizace MINT, originál článku v r. 1983 v časopise Behavioural and Cognitive Psychotherapy (Vol. 11, 2, 1983, 147 – 172).

info@motivacnirozhovory.cz