O nás

Sdružení

Oficiální sdružení lidí praktikujících motivační rozhovory nebo lektorů MR u nás (zatím?) neexistuje. Uvedení odborníci (viz Lidé) spolu nicméně spolupracují na různých projektech, při výcvicích, supervizích, vlastním odborném rozvoji apod. Motivační rozhovory se neustále vyvíjejí (srovnejte např. 1. a 3. vydání knihy Motivational Interviewing nebo exponenciálně se zvyšující počet výzkumů) a je vhodné, aby se i praktici a lektoři udržovali na úrovni novějších poznatků a postupů. Vítáme zájemce o spolupráci, nabízíme naše zkušenosti i znalosti; tyto stránky mají sloužit jak pro první orientaci tak jako zdroj podrobnějších informací, odkazů a kontaktů.

Jak bylo na více místech těchto stránek zmíněno, celosvětovou zastřešující organizací je Motivational Interviewing Network of Trainers (MINT), jehož členy se mohou stát lidé, kteří mají výcvik v motivačních rozhovorech, jsou schopni je v dostatečné kvalitě vést, procházejí tedy jakousi přijímací zkouškou, a absolvovali výcvik lektorů (TNT – Training of New Trainers). Tyto podmínky a možnost se dále v rámci MINT vzdělávat (diskusní fórum, konference aj.) zajišťují dostatečnou kvalifikaci a kompetenci jejích členů. Důležitou součástí aktivit MINT je pořádání každoročních konferencí (střídavě v Evropě a v USA) a tzv. MINT fóra, menší a neformálnější konference jen pro členy MINT.

V rámci organizace MINT ale i samostatně existuje několik zájmových skupin, zaměřených např. na určité jazykové oblasti (španělská, nizozemská, japonská, ale také polská či estonská) nebo na profese (zdravotnictví, vedení lidí a organizací).

info@motivacnirozhovory.cz