O motivačních rozhovorech

Literatura

Knihy v češtině

Soukup J: Motivační rozhovory v praxi. Portál, 2014, 2020.

Rollnick S, Kaplan SG, Rutschman R: Motivační rozhovory ve škole. Portál, 2017.

Miller WR, Rollnick S: Motivační rozhovory. SCAN, 2003.

Kapitoly v knihách

Soukup J: Motivační rozhovory v léčbě poruch příjmu potravy. In: Papežová H a kol: Anorexie, bulimie a psychogenní přejídání. Interdisciplinární a transdiagnostický pohled. Mladá fronta, 2018.

Štefánková J, Lacigová S a kol: Motivace pacienta v diabetologické ambulanci. Mladá fronta, 2017.

Soukup J: Motivační rozhovory. In: Kalina K a kol: Klinická adiktologie. Grada, 2015.

Více i v oddíle ‚Aplikační oblasti – Zdravotnictví‘ na těchto stránkách.

Základní zahraniční publikace

Hohman M: Motivational Interviewing in Social Work Practice. Guilford, 2021.

Miller WR, Rollnick S: Motivational Interviewing. 4th ed. Guilford, 2023.

Miller WR, Forcehimes AA, Zweben A: Treating Addiction: A Guide for Professionals, 2nd ed. Guilford, 2019.

Rollnick S, Miller WR, Butler CC: Motivational Interviewing in Health Care. Guilford, 2022.

Ryan RM, Deci EL: Self-Determination Theory. Guilford, 2017.

více na amazon.com, heslo Motivational Interviewing

Internetové zdroje

Více o zdrojích na internetu – viz Odkazy

Internetové zdroje (www stránky i videa) týkající se konkrétních oblastí najdete také v příslušné části rubriky Aplikační oblasti

Články

Přehled citací většiny výzkumných článků týkajících se motivačních rozhovorů najdete zde. Dobrým zdrojem je databáze National Library of Medicine (tzv. Pubmed), kde lze poměrně snadno dohledat, zda jsou články k dispozici i ve fulltextu – zde.

info@motivacnirozhovory.cz