Naučte se motivační rozhovory

Kurzy na klíč

Standardní výcvik lze upravit podle potřeb konkrétní organizace (rozsah, velikost skupiny, časová a prostorová organizace). Může mít formu ochutnávky či přednášky, po níž následuje výcvik pro zájemce a konzultace pro účely supervize či dalšího vzdělávání, nebo může být rozložený do několika denních či několikahodinových bloků v průběhu více měsíců. Stejně tak lze potřebám organizací uzpůsobit i semináře i přednášky.

Pokud má organizace zájem, aby byl kurz akreditovaný, musí naplňovat podmínky akreditace (např. rozsah kurzu, závěrečná zkouška/test apod.). Cenu a organizační požadavky je třeba řešit zvlášť s konkrétním lektorem. Při organizaci kurzu na klíč je vhodné ošetřit, zda se budou účastníci cítit dostatečně bezpečně např. v přítomnosti nadřízených (a naopak!), aby mohli nacvičovat nové způsoby vedení rozhovoru a hovořit např. o svých vlastních ambivalencích (výcvik ovšem není sebezkušenostní, zaměřený na osobnostní rozvoj či práci s citlivými osobními tématy, toho se není třeba obávat). Výhodou naopak může být fakt, že více lidí z jedné organizace sdílí stejnou zkušenost a je možné se navzájem podporovat v dalším vzdělávání a rozvoji používání metody, diskutovat, poskytovat si zpětnou vazbu, organizovat intervize či supervize apod. Bez takovéto následné „údržby“ mají nové poznatky a dovednosti tendenci se vytrácet.

Pro další informace kontaktujte jednotlivé lektory nebo napište na info@motivacnirozhovory.cz

info@motivacnirozhovory.cz