Aplikační oblasti

Další oblasti využití MR

Kombinace MR s dalšími terapeutickými a poradenskými přístupy, zvláště s KBT (kognitivně-behaviorální terapií). Mají v něčem společné kořeny, WR Miller mj. také výcvik v KBT. Běžná praxe využití jednoho až několika setkání MR pro zvýšení motivace k účastni na strukturovaném programu KBT, výzkumy srovnávající účinnost KBT s a bez MR. Literatura: Motivational Interviewing and CBT: Combining Strategies for Maximum Effectiveness

Široké uplatnění mají motivační rozhovory v práci s mladistvými. Nabízejí komunikační přístup, který respektuje jejich přirozené vývojové potřeby respektu, autonomie, kompetence a budování vlastní identity, nabízí autenticitu vztahu a poskytuje prostor pro vytvoření důvěry, nezvyšuje odpor (který vzniká např. tlakem, konfrontací) a minimalizuje hádky a argumentaci. Literatura: Motivational Interviewing with Adolescents and Young Adults

Vězeňství a probační služba: školení pro zaměstnance České probační a mediační služby, slovenské účastníky projektu Šanca na návrat, z. ú. RUBIKON Centrum a vězeňské psychology. Široké využití MR ve vězeňství např. ve Švédsku (C. A. Fabring) a Estonsku. Literatura: Motivational Interviewing with Offenders: Engagement, Rehabilitation, and Reentry

Využití některých principů v běžné mezilidské komunikaci – s partnery a s dětmi, v zaměstnání i jinde. Úvahy o vytvoření vzdělávacího systému pro běžné lidi zaměřeného na svépomoc a komunikační dovednosti (Y. Fujimoto). Literatura: Finding Your Way to Change: How the Power of Motivational Interviewing Can Reveal What You Want and Help You Get There

Léčba diabetu. výcvik pro lékaře (prof. Lacigová), sestry, edukátory (SK). Literatura: Motivational Interviewing in Diabetes Care

Psychologie sportu: Literatura: Coaching Athletes to Be Their Best: Motivational Interviewing in Sports

info@motivacnirozhovory.cz