Přeskočit menu

Aktuálně

Výcvik v motivačních rozhovorech, Praha

5.- 7. června 2019

Tento běh výcviku je již obsazen. Máte-li zájem o včasné informace o dalším běhu (bude se konat na podzim), napište prosím na honzasoukup (et) yahoo.com.

Ve dnech 5. – 7. 6. 2019 (st – pá) se v Praze koná úvodní část výcviku v motivačních rozhovorech pod vedením J. Soukupa.

lektor: PhDr. Jan Soukup, Ph.D.
místo konání: Dům Světla, Praha
cena: 2800,– Kč samoplátci / 3200,– organizace
Akreditace MPSV na 60 hodin.

Více informací o výcviku, lektorovi, dalších termínech setkání a supervizi na letáku zde:

Výcvik v motivačních rozhovorech, Brno

19.-21. října 2018

Tento běh výcviku je již plně obsazen. Pokud chcete být včas informováni o dalším běhu výcviku v Brně, napište prosím na adresu: honzasoukup(et)y­ahoo.com

Ve dnech 19. – 21. října 2018 (pá – ne) se v Brně koná úvodní část výcviku v motivačních rozhovorech pod vedením J. Soukupa.

lektor: PhDr. Jan Soukup, Ph.D.
místo konání: Centrum Rozmarýnek, Rozmarýnová 6, Brno-Jundrov
cena: 2800,– Kč samoplátci / 3200,– organizace
Akreditace MPSV na 60 hodin.
Více informací na letáku zde:

Výcvik v motivačních rozhovorech, Slovensko

14.-16. november 2018

Tento běh výcviku je již plně obsazen. Pokud chcete být včas informováni o dalším běhu výcviku v Trenčíně, napište prosím na adresu: honzasoukup(et)y­ahoo.com

Nový běh výcviku v motivačních rozhovorech na Slovensku se bude konat v Trenčíně ve dnech 14.-16. listopadu/novembra 2018. Podrobné informace o výcviku i k přihlášení naleznete v přiloženém letáku.

lektor: PhDr. Jan Soukup, Ph.D.
místo konání: Trenčín, Penzion Na Sihoti
cena za jedno setkání: 100,– Eur (80,– Eur studenti)
Více informací v letáku zde (bude upřesněno)

Nová kniha o motivačních rozhovorech - Motivační rozhovory ve škole (Portál, 2017)

V nakladatelství Portál právě vyšla kniha Motivační rozhovory ve škole. Jde o překlad z angličtiny, spoluautorem knihy je jeden ze zakladatelů této metody, Stephen Rollnick. Kniha je zaměřena na využití motivačních rozhovorů ve školách a v práci s dětmi a dospívajícími, nicméně např. ukázky rozhovorů (kterých je v knize velké množství) jsou velmi ilustrativní pro kohokoli, koho tato metoda zajímá – rozhodně doporučuji.

Podrobnosti o knize lze najít např. zde: ‚https://obchod­.portal.cz/pe­dagogika/moti­vacni-rozhovory-ve-skole/‘

Motivační rozhovory v praxi - Portál, 2014

V nakladatelství Portál byla vydána kniha Motivační rozhovory v praxi (autor Jan Soukup). Kniha vychází z nejnovějších poznatků a publikací na tomto poli i ze zkušeností autora z vlastní praxe a z vedení výcviků v motivačních rozhovorech. Více např. na: ‚http://obchod­.portal.cz/mo­tivacni-rozhovory-v-praxi/‘

Pokud nemůžete knihu sehnat, napište prosím na mail: honzasoukup (et) yahoo.com, mohu vám zaslat výtisk poštou.

... na začátek

Vzdělávání v MR - možnosti

Základní výcvik v motivačních rozhovorech

*60 hodinový výcvik „motivační rozhovory“** je rozložen do tří setkání v délce 3×3 dny + supervize v několikaměsíčních rozestupech. Kromě pochopení principů a zvládnutí základních a prokročilých technik motivačních rozhovorů je cílem výcviku i zkoumání vlastních potřeb, předsudků, hranic či hodnot. Závěrečné setkání je věnováno supervizi využití technik motivačních rozhovorů v případech z praxe účastníků. Důraz je v celém výcviku kladen na vlastní zážitek, nácvik dovedností a spolupráci ve skupině. Výcvik je vhodný jak pro začínající pracovníky, studenty, tak i pro zkušenější pracovníky, kteří pracuji s klienty na změně jejich chování. Velikost výcvikové skupiny se pohybuje kolem 15 – 20 účastníků.

Výcvik je akreditovaný Ministerstvem práce a soc. věcí ČR (60 hod.).

Semináře a přednášky

Další možnosti vzdělávání se liší zaměřením a rozsahem:

Konzultace

Principy motivačních rozhovorů lze využít nejen v individuální práci s jednotlivci, ale i v rámci celé organizace. Náplní konzultací může být hledání možností využití principů a technik motivačních rozhovorů na různých úrovních v rámci organizací, při probíhajících organizačních změnách, na konkrétních pracovištích, adaptace metodik práce, supervize jejich využití.

... na začátek

Kurzy na klíč

Standardní výcvik lze upravit podle potřeb konkrétní organizace (rozsah, velikost skupiny, časová a prostorová organizace). Může mít formu ochutnávky či přednášky, po níž následuje výcvik pro zájemce a konzultace pro účely supervize či dalšího vzdělávání, nebo může být rozložený do několika denních či několikahodinových bloků v průběhu více měsíců. Stejně tak lze potřebám organizací uzpůsobit i semináře i přednášky.

... na začátek

Reference

... na začátek

Sdružení pro motivační rozhovory 2008
info@motivacnirozhovory.cz

Motivational interviewing