Přeskočit menu

Aktuálně

Výcvik v motivačních rozhovorech, Slovensko

20.-22. november 2019

Tento běh výcviku je momentálně plně obsazen. Máte-li zájem se výcviku v budoucnu zúčastnit, prosím napište na honzasoukup(et)y­ahoo.com, rádi vás budeme včas informovat.

Nový běh výcviku v motivačních rozhovorech na Slovensku se bude konat v Trenčíně ve dnech 20.-22. listopadu/novembra 2019. Podrobné informace o výcviku i k přihlášení naleznete v přiloženém letáku.

lektor: PhDr. Jan Soukup, Ph.D.
místo konání: Trenčín, Penzion Na Sihoti
cena za jedno setkání: 120,– Eur (100,– Eur studenti)
Více informací v letáku zde (bude upřesněno)

Výcvik v motivačních rozhovorech, Praha

13.- 15. listopadu 2019

Výcvik je obsazen. V dohledné době budou vypsány termíny dalšího běhu výcviku. V případě jakýchkoli dotazů nebo chcete-li se předběžně přihlásit, napište prosím na honzasoukup(et)y­ahoo.com.

Ve dnech 13. – 15. 11. 2019 (st – pá) se v Praze koná úvodní část výcviku v motivačních rozhovorech pod vedením J. Soukupa.

lektor: PhDr. Jan Soukup, Ph.D.
místo konání: Dům Světla, Praha
cena: 3400,– Kč samoplátci / 3900,– organizace
Akreditace MPSV na 60 hodin.

Více informací o výcviku, lektorovi, dalších termínech setkání a supervizi na letáku zde:

Výcvik v motivačních rozhovorech, Brno

4.-6. října 2019

Výcvik je bohužel již obsazen. Máte-li zájem o včasné informace o dalších bězích, napište prosím na honzasoukup(et)y­ahoo.com

Ve dnech 4. – 6. října 2019 (pá – ne) se v Brně koná úvodní část výcviku v motivačních rozhovorech pod vedením J. Soukupa.

lektor: PhDr. Jan Soukup, Ph.D.
místo konání: Centrum Rozmarýnek, Rozmarýnová 6, Brno-Jundrov
cena: 3000,– Kč samoplátci / 3500,– organizace
Akreditace MPSV na 60 hodin.
Více informací na letáku zde:

Nová kniha o motivačních rozhovorech - Motivační rozhovory ve škole (Portál, 2017)

V nakladatelství Portál právě vyšla kniha Motivační rozhovory ve škole. Jde o překlad z angličtiny, spoluautorem knihy je jeden ze zakladatelů této metody, Stephen Rollnick. Kniha je zaměřena na využití motivačních rozhovorů ve školách a v práci s dětmi a dospívajícími, nicméně např. ukázky rozhovorů (kterých je v knize velké množství) jsou velmi ilustrativní pro kohokoli, koho tato metoda zajímá – rozhodně doporučuji.

Podrobnosti o knize lze najít např. zde: ‚https://obchod­.portal.cz/pe­dagogika/moti­vacni-rozhovory-ve-skole/‘

Motivační rozhovory v praxi - Portál, 2014

V nakladatelství Portál byla vydána kniha Motivační rozhovory v praxi (autor Jan Soukup). Kniha vychází z nejnovějších poznatků a publikací na tomto poli i ze zkušeností autora z vlastní praxe a z vedení výcviků v motivačních rozhovorech. Více např. na: ‚http://obchod­.portal.cz/mo­tivacni-rozhovory-v-praxi/‘

Pokud nemůžete knihu sehnat, napište prosím na mail: honzasoukup (et) yahoo.com, mohu vám zaslat výtisk poštou.

... na začátek

Vzdělávání v MR - možnosti

Základní výcvik v motivačních rozhovorech

*60 hodinový výcvik „motivační rozhovory“** je rozložen do tří setkání v délce 3×3 dny + supervize v několikaměsíčních rozestupech. Kromě pochopení principů a zvládnutí základních a prokročilých technik motivačních rozhovorů je cílem výcviku i zkoumání vlastních potřeb, předsudků, hranic či hodnot. Závěrečné setkání je věnováno supervizi využití technik motivačních rozhovorů v případech z praxe účastníků. Důraz je v celém výcviku kladen na vlastní zážitek, nácvik dovedností a spolupráci ve skupině. Výcvik je vhodný jak pro začínající pracovníky, studenty, tak i pro zkušenější pracovníky, kteří pracuji s klienty na změně jejich chování. Velikost výcvikové skupiny se pohybuje kolem 15 – 20 účastníků.

Výcvik je akreditovaný Ministerstvem práce a soc. věcí ČR (60 hod.).

Semináře a přednášky

Další možnosti vzdělávání se liší zaměřením a rozsahem:

Konzultace

Principy motivačních rozhovorů lze využít nejen v individuální práci s jednotlivci, ale i v rámci celé organizace. Náplní konzultací může být hledání možností využití principů a technik motivačních rozhovorů na různých úrovních v rámci organizací, při probíhajících organizačních změnách, na konkrétních pracovištích, adaptace metodik práce, supervize jejich využití.

... na začátek

Kurzy na klíč

Standardní výcvik lze upravit podle potřeb konkrétní organizace (rozsah, velikost skupiny, časová a prostorová organizace). Může mít formu ochutnávky či přednášky, po níž následuje výcvik pro zájemce a konzultace pro účely supervize či dalšího vzdělávání, nebo může být rozložený do několika denních či několikahodinových bloků v průběhu více měsíců. Stejně tak lze potřebám organizací uzpůsobit i semináře i přednášky.

... na začátek

Reference

... na začátek

Sdružení pro motivační rozhovory 2008
info@motivacnirozhovory.cz

Motivational interviewing