Přeskočit menu

Historie MR u nás

Text se připravuje…

... na začátek

... na začátek

Lektoři

PhDr. Jan Soukup, Ph.D.

Klinický psycholog a psychoterapeut. Žije v Brně, studoval psychologii v Praze a v Marburgu (Německo). Přednáší na katedře adiktologie 1. LF UK, vede výcviky v Motivačních rozhovorech, člen týmu facilitátorů psychoterapeu­tického výcviku PCA v Brně, člen Motivational Interviewing Network of Trainers (MINT). Pracoval na Klinice adiktologie VFN, v domě na půli cesty o.s. DOM, v dětské psychiatrické léčebně Opařany, na stacionáři pro léčbu poruch příjmu potravy Psychiatrické kliniky VFN a v komunitě pro léčbu lidí s poruchami osobnosti o.s. Kaleidoskop. Absolvoval základní a supervizorský výcvik v rogersovské psychoterapii, základní a lektorský výcvik v motivačních rozhovorech pod vedením T. Larkina a J. Lundberga, mezinárodní výcvik trenérů motivačních rozhovorů MINT a výcvik v tanečně-pohybové terapii. Publikuje a přednáší hlavně na téma práce s motivací, trauma a disociace, disertační práce na téma disociace v období dospívání. Autor knihy Motivační rozhovory v praxi (Portál, 2014).

Kontakt: honzasoukup (at) yahoo.com

Martin Větrovec

Odborný ředitel nízkoprahových služeb o.s.Sananim. Od r. 2006 vede v Prevcentrum, o. s. Praha motivační skupiny pro klienty v substitučním programu, absolvent sebezkušenostního výcviku SUR a tříletého tréninku školitelů v oblasti: „Motivační rozhovory a základy supervize“ (vedeného irskými odborníky J. Lundbergem a T. Larkinem).

Kontakt: vetrovec (at) sa­nanim.cz

Tomáš Nevrkla

Kontaktní centrum v Brně, Společnost Podané ruce o.p.s. Dvacetiletá praxe v pomáhajících profesích. Absolvent sebezkušenostního výcviku a tříletého tréninku školitelů v oblasti: (vedeného irskými odborníky J. Lundbergem a T. Larkinem). Lektor, specialista Motivační rozhovory.
„Kvalifikační multidisciplinární kurz pro pracovníky v sociálních službách zaměřených na prevenci, léčbu a redukci škod zneužívání návykových látek“
Vzdělávací program v kolaborativní a dialogické praxi „Možnosti dialogu“
(Skupina Narativ pod záštitou Taos Institute a Houston Galveston Institute).
Kontakt: ‚nevrkla.tomas@e­mail.cz‘, tel.: 773 226 133

... na začátek

Sdružení pro motivační rozhovory 2008
info@motivacnirozhovory.cz

Motivational interviewing