Přeskočit menu

Motivační rozhovory

jsou terapeutickým a komunikačním přístupem zaměřeným na podporu vnitřní motivace lidí při změně chování. Metoda má klinicky ověřenou účinnost a využívá se v oblasti sociální, zdravotnické, pedagogické, v soudnictví, ve firmách i jinde – např. v práci se závislými na drogách či alkoholu, s lidmi s poruchami příjmu potravy, při odvykání kouření, změně životosprávy, v probační službě, v práci s mladistvými nebo při změnách v organizacích.

Vychází z přístupu zaměřeného na klienta a zaměřuje se na zkoumání a řešení ambivalence, související s procesy změny a rozhodování. Motivace je vnímána jako proměnlivá charakteristika, významně ovlivnitelná pracovníkem jak v pozitivním, tak v negativním směru. Předpokladem k úspěšné práci s motivací je schopnost empatického naslouchání, porozumění vnitřním motivačním silám klienta, podpora jeho vlastních schopností a respekt k jeho autonomii zároveň s jasným zaměřením společné práce a vědomím cíle.

(Poznámka: v našem prostředí se lze také setkat s ekvivalenty „motivační terapie“, „motivační pohovory“, případně „motivační interview“.)

... na začátek

Ke stažení


Pro absolventy výcviku (záznamové formuláře):

... na začátek

Literatura

J. Soukup:
Motivační rozhovory v praxi.
Praha, Portál, 2014

W. R. Miller, S. Rollnick:
Motivační rozhovory. Příprava lidí ke změně závislého chování.
Tišnov, Sdružení SCAN, 2003.
(shrnutí základních poznatků z knihy (MUDr. P. Možný): )

H. Papežová:
Motivační terapie v léčbě poruch příjmu potravy.
Česká a slovenská psychiatrie, 96, 8, 2000, 397–401.

H. Papežová, R. Uher:
Motivační terapie u poruch příjmu potravy II. Klinické ukázky a nástroje.
Česká a slovenská psychiatrie, 98, 1, 2002, s. 28–32.

J. Soukup, H. Papežová:
Motivační rozhovor s pacientem o změně rizikového chování.
Postgraduální medicína, suppl., 8, 5, 2006, s. 17–22.

... na začátek

Odkazy

... na začátek

Sdružení pro motivační rozhovory 2008
info@motivacnirozhovory.cz

Motivational interviewing